2705_1684

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิตยสถาน ขอเชิญชมรายการ รู้ รัก สำนวนไทย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗ ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๘.๐๙-๘.๑๐ น. เริ่มออกอากาศตอนแรกในวันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ *** ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน ในฐานะ ประธานคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยา และสังคม สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้จัดโครงการปลอบขวัญและให้กำลังใจผู้ ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้เกิดพลังในการดำเนินชีวิตต่อไป โดย เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการฯ ได้ปลอบขวัญและมอบถุงยังชีพแก่เจ้าหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถาน ณ หอประวัติ ราชบัณฑิตยสถาน และ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการฯ ได้ปลอบขวัญ ให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ ประสบภัย ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว โรงเรียนวัดบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือและประสบ ความสำเร็จเป็นอย่างดี

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=