2701_2074

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับการบริหารราชการของราชบัณฑิตยสถานแทนนายกรัฐมนตรี ได้เดิน ทางมาตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการราชบัณฑิตยสถาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ โดยชื่นชมผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของราชบัณฑิตยสถาน และย้ำว่าควรส่งเสริมให้คนไทยใช้ภาษาไทยได้ อย่างถูกต้อง และควรมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ พร้อมจะสนับสนุนการดำเนินงาน ของราชบัณฑิตยสถานในทุกด้าน นอกจากนั้น ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของข้าราชการ โดยเน้นเรื่องการปรับโครงสร้างและอัตรา กำลัง ตลอดจนเรื่องสวัสดิการเช่นที่อยู่อาศัย แนะนำหนังสือใหม่ หนังสือ รู้ รัก ภาษาไทย เล่ม ๓ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็น หนังสือที่รวบรวมคำอธิบายถ้อยคำภาษาไทย ทั้งในด้านการใช้ ภาษา ที่มาของคำและสำนวนไทย คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน ภาษาไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่การใช้ภาษาไทยอย่าง ถูกต้อง หนังสือพจนานุกรมศัพท์การเชื่อม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นหนังสือที่รวบรวมศัพท์วิศวกรรมอุตสาหการสาขาการเชื่อมและ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีคำอธิบายสั้น ๆ พร้อมภาพประกอบ ท้าย เล่มมีคำเทียบไทย-อังกฤษ สำหรับค้นคำได้ง่ายและสะดวกขึ้น

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=