2700_2984

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** เมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ราชบัณฑิตยสถานจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ราชบัณฑิตปูชนียบุคคล ปราชญ์ ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๔” ณ ห้องประชุม ๓๐๑-๓๐๓ ชั้น ๓ ราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงคุณูปการของราชบัณฑิตที่มีต่อ วงการวิชาการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ราชบัณฑิต ศาสตราจารย์รอง ศยามานนท์ ราชบัณฑิต นายเสริม วินิจฉัยกุล ราชบัณฑิต โดยวิทยากรประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนาถ บุนนาค ภาคีสมาชิก สำนัก ธรรมศาสตร์และการเมือง ศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง โดย ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม เป็นผู้ดำเนินการ อภิปราย ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ นายกราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานเปิดการประชุม และ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง กล่าวปิดประชุม

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=