2697_7770

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** ราชบัณฑิตยสถานได้จัด “ค่ายเยาวชนคนเก่งภาษาไทย” ประจำปี ๒๕๕๔ ใน ๔ ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนัก ถึงความสำคัญของภาษาไทย รักและภูมิใจในภาษาไทย โดยในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้จัดค่ายฯ ๒ ภาค คือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือจัดที่จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้จัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ จัดค่ายฯ ภาคเหนือและภาคกลาง ซึ่ง ภาคเหนือ จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  เมื่อวันเสาร์ที่ ๔-วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔   มี นายวรชัย อุตตมชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ เยาวชนคนเก่งภาษาไทยของ ราชบัณฑิตยสถาน” ภาคเหนือ ได้แก่ เด็กหญิงเนตรชนก  นาคทั่ง จาก โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วน ภาคกลาง จัดที่ โรงเรียน อยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘-วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มี ดร.วิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “เยาวชนคนเก่งภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถาน” ภาคกลาง ได้แก่ เด็กหญิงเมธาวี  รัชตวิจิน จาก โรงเรียนศรียานุสรณ์  จังหวัดจันทบุรี ประมวลภาพกิจกรรมค่ายเยาวชนคนเก่งภาษาไทย ประจำปี ๒๕๕๔ ภาคเหนือ ภาคกลาง

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=