2694_6723

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ราชบัณฑิตยสถานจัดงานครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๗๗ ขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ นายกราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมอบโล่ที่ระลึกแก่ข้าราชการ พลเรือนดีเด่น หลังจากนั้นมีพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพลแด่ภิกษุสงฆ์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๘.๐๐-๑๗.๓๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๔๐๐๙, ๔๐๒๙, ๔๐๑๖, ๔๐๑๑

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=