2691_4317

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถาน จัดพิธีถวาย สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ ราชบัณฑิตยสถาน *** ราชบัณฑิตยสถานจัดกิจกรรมปีใหม่ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ ราชบัณฑิตยสถาน ในงานมีการจัดกิจกรรมบาร์ซา ปีใหม่ ๒๕๕๔ โดยให้ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมโดยการออกร้าน เพื่อหารายได้สมทบให้แก่สวัสดิการของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเป็นแนวคิดของ ศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ นายกราชบัณฑิตยสถาน และท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมปีใหม่ ๒๕๕๓ ของราชบัณฑิตยสถานด้วย

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=