2691_4317

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวบุญธรรม กรานทอง พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางทิพาภรณ์ ธารีเกษ นางสาวพัชนะ บุญประดิษฐ์ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นายอาคม คงทน นายอภิเดช บุญสงค์ ถาม คำว่า ทีฆายุ กับ ฑีฆายุ คำใดเขียนถูกต้อง ตอบ คำใดเขียนถูกต้องคือ ทีฆายุ ถาม ทับศัพท์คำว่า crystal park, tuna, music video, doctor, facebook, animax และ Halloween ใช้ว่าอย่างไร ตอบ คริสตัลพาร์ก, ทูน่า, มิวสิกวิดีโอ, ดอกเตอร์, เฟซบุ๊ก, แอนิแมกซ์ และ ฮาโลวีน ตามลำดับ ถาม ศัพท์บัญญัติของคำว่า laboratory และคำว่า printer ใช้ว่า อย่างไร ตอบ ศัพท์บัญญัติของคำว่า laboratory ใช้ว่า ห้องปฏิบัติการ และ คำว่า printer ใช้ว่า เครื่องพิมพ์ ถาม ระหว่างข้อความว่า ทิศเหนือจดทิศใต้ กับ ทิศเหนือจรดทิศใต้ คำใดเขียนถูกต้อง ตอบ ทิศเหนือจดทิศใต้ ถาม คำว่า ภาวะวิสัย กับ ภาววิสัย คำใดเขียนถูกต้อง ตอบ คำที่เขียนถูกต้องคือ ภาววิสัย ถาม คำว่า pawnshop กับ pawn shop ที่หมายถึง โรงจำนำ คำ ใดเขียนถูกต้อง ตอบ คำที่เขียนถูกต้องคือ pawnshop ถาม คำว่า ประสบความสำเร็จ กับ ประสพความสำเร็จ คำใดเขียน ถูกต้อง ตอบ คำที่เขียนถูกต้องคือ ประสบความสำเร็จ ถาม คำว่า นานเนา กับ นานเนาว์ คำใดเขียนถูกต้อง ตอบ คำที่เขียนถูกต้องคือ นานเนา ถาม คำว่า ผู้จัดการ และ ผู้อำนวยการ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า อะไร ตอบ คำว่า ผู้จัดการ ตรงกับคำว่า manager และ คำว่า ผู้อำนวย การ ตรงกับคำว่า director ถาม คำว่า บ้าน มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ คำว่า บ้าน ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นคำนาม หมายถึง ที่อยู่, สิ่งปลูกสร้างสําหรับเป็นที่ อยู่อาศัย, บริเวณที่เรือนตั้งอยู่, ถิ่นที่มีมนุษย์อยู่; ในทาง กฎหมาย หมายถึง โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสําหรับใช้เป็นที่ อยู่อาศัย ซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง และหมายความรวมถึงแพ หรือเรือซึ่งจอดเป็นประจําและใช้เป็นที่อยู่ประจํา หรือสถานที่ หรือ ยานพาหนะอื่นซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจําได้ด้วย; แต่ถ้า หากเป็นวิเศษณ์ จะหมายถึง ที่มีอยู่ตามบ้านหรือที่เลี้ยงไว้. ถาม หากจะ เขียนจดหมายถึงพระภิกษุสงฆ์เพื่อขอบคุณ จะเขียน ชื่อเรื่อง ในจดหมายอย่างไร ตอบ เรื่อง ขอนมัสการขอบคุณ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=