2691_4317

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๓๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ISSN 0857-7064 อาเศียรวาท ผคมบาทอธิราชเจ้า จอมไผท สำนึกพระคุณใน บาทเบื้อง ล้ำเลิศรัชสมัย เย็นร่ม อุดมแล สยามประเทศรุ่งเรื้อง พสกพร้อมภักดี บารมีพระปกเกล้า ทวยนิกร ถ้วนแล มหิทธิเดชพระรานรอน ทุกข์หล้า ศาสตร์ศิลป์พระทรงสอน เพื่อพัฒ-นาแฮ คือประทีปชีพเกริกกล้า ส่องแจ้งหทัยชน พระกมลปานเปรียบฟ้า มหาสมุทร เย็นหยาดการุณดุจ ทิพย์เกื้อ ลือเลื่อง “พัฒนามนุษย์” โลกประกาศ เกียรติแฮ วิริยะพระเอกเอื้อ สืบสร้างสยามศานต์ สักการไตรรัตน์ล้ำ จำรัส อวยพระพรสิริสวัสดิ์ เพริศพร้อม เกษมสุขโสตถิพิพัฒน์ ยืนยิ่ง พระชนม์แฮ ทรงพระเจริญราษฎร์น้อม ชีพใต้บาทบงสุ์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก คณะกรรมการวิชาการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ราชบัณฑิตยสถาน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=