2690_3986

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ราชบัณฑิตยสถานจัดแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ซึ่งเป็นการแข่งขันของ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ จากโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ โดยจัดแข่งขันทักษะภาษาไทย ๔ ด้าน ได้แก่ การ เขียน การอ่าน การฟัง และการพูดสะกดคำ ทั้งนี้ นักเรียนที่ชนะการแข่งขันรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับรางวัล ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญพร้อมเงินรางวัล และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ๑๐ อันดับ จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ผลการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.ณฐริณี เนื่องจำนงค์ โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล ได้แก่ ด.ญ.ภูรีนุช ศิลปวิศาล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร และ ด.ญ.มัทนมาดา โอฬาริกานนท์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.ชลดา ชูชาติ โรงเรียนอนุบาลระนอง ด.ญ.รติมา สุขอยู่ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุน ชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ด.ช.กฤษณะ เรือนใจ โรงเรียนวัดลานบุญ ด.ญ.กัญญาวีร์ แก้วคำแดง โรงเรียนบ้านดอนสูง ด.ช.หฤษฎ์ เก่งพิทักษ์ โรงเรียนตันตรารักษ์ ด.ช.วรเมธ วงศ์ฟั่น โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง (มานะราษฎร์บำรุง) ด.ช.ชนกานต์ องคสาท โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา ด.ช.ธีรนันทน์ สุขมีกลิ่น โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด.ญ.ศิวาพร สุขสิงห์ โรงเรียนวัดสลักเพชร และ ด.ญ.ธัญญาภรณ์ เฉลิมศรี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี *** ราชบัณฑิตยสถานจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔” เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ราชบัณฑิตยสถาน โดยมี นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ และ นายสมชาย ไตรรัตนภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นวิทยากร การจัดฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่ถูกต้องตามหลัก วิชาการ และสามารถจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากข้าราชการผู้เข้ารับ การฝึกอบรมจะได้รับฟังการบรรยายเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังได้มีโอกาสฝึกจัดทำแผนปฏิบัติการด้วย

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=