2690_3986

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๓๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ISSN 0857-7064 *** เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ นายกราชบัณฑิตยสถาน นำราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของราชบัณฑิตสถานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๓ ณ วัดกาญจนสิงหาสน์ แขวง คลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร *** ราชบัณฑิตยสถานจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมแบ่งปันน้ำใจเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดย นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน มอบให้ นางสาวบุญธรรม กรานทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นผู้แทนราชบัณฑิตยสถาน เดินทางไป มอบเงินและหนังสือให้แก่โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม ๒ โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) และโรงเรียน กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=