2687_3509

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ISSN 0857-7064 อาศิรวาท เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ สรวมชีพข้าบาทล้วน ภักดี สมเด็จพระราชินี- นาถเจ้า ราชกิจรุ่งเรืองทวี โลกเลื่อง ลือแล บุญพระแผ่ปกเกล้า ราษฎร์ซ้องสรรเสริญ เชิญตรีรัตนะเอื้อ อวยชัย พระเอย สุขสวัสดิ์นิรัติศรัย เพริศพร้อม พระเกียรติพระเกริกไกร ยืนยิ่ง พระชนม์แฮ ทวยราษฎร์ถ้วนหน้าน้อม เทิดไท้ถวายพระพร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก คณะกรรมการวิชาการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถาน (คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ราชบัณฑิต ประพันธ์)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=