1573_2907

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิตยสถานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ทาง • รายการวิทยุ ๑. รายการ รู้ รัก ภาษาไทย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวัน ช่วงภาคข่าวเวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น. ความยาวประมาณ ๑-๒ นาที ๒. รายการ เพลินภาษา ๕ นาที ทาง FM 92.5 MHz ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา ๑๗.๑๐-๑๗.๑๕ น. ความยาวประมาณ ๕ นาที ๓. รายการ คลังความรู้ คู่แผ่นดิน ทาง FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันเสาร์ เวลา ๒๐.๓๕-๒๑.๐๐ น. ความยาวประมาณ ๒๕ นาที • รายการโทรทัศน์ รายการ คนเก่งภาษาไทย ทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๘.๐๐-๑๘.๓๐ น. ออกอากาศตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ จำนวน ๓๐ ตอน • คอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์ คอลัมน์ องค์ความรู้ภาษาไทย โดยราชบัณฑิตยสถาน ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันจันทร์-ศุกร์ *** ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ (นางสาวสุปัญญา ชมจินดา) เป็นผู้แทนเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ ประชาสัมพันธ์ ไปเยี่ยมพบและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่ นาย พงษ์ศักดิ์ ศรีสด บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก เมื่อวัน อังคารที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ที่ทำการ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บางนา เพื่อขอบคุณ ที่ได้ให้การสนับสนุนเผยแพร่ข่าวสารตลอดจนข้อมูลความรู้ของ ราชบัณฑิตยสถานมาโดยตลอด *** ราชบัณฑิตยสถาน ขอแสดงความเสียใจและอาลัยที่ ศาสตราจารย์ ร.อ. กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธย า ราชบัณฑิต ประเภทวิชา สถาปัตยศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. และ พระราชทานพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม ๗ คืน ตั้งศพสวดพระอภิธรรมต่อตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร ราชบัณฑิตยสถานเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ *** ราชบัณฑิตยสถานร่วมกับภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำประชา พิจารณ์ศัพท์วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัส ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๘.๓๐-๑๓.๐๐ น.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=