สำนักราชบัณฑิตยสภา

๔๐ ปีมาแล้ว ถ้าไม่มี โครงการหลวง 88 The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 37 No. 1 Jan.-Mar. 2012 บรรณานุกรม ๑. ส� ำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติ. ๒๕๓๙. ประพาสต้นบนดอย. คณะกรรมการเอกลักษณ์ แห่งชาติ ส� ำนักนายกรัฐมนตรี, ๔๒๙ หน้า. ๒. National Identity Office. 2000. King Bhumibol : Strength of the land office of the Prime Minister Bangkok, 429 p. ๓. Renard R. D. 2001. Opium Reduction Thailand 1970-2000 A thirty year Journey UNODC Bangkok, 199 p. ๔. National Identity Foundation 2011. Royal Activities and International Cooperation. The national Identity Office Thailand, 315 p.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=