สำนักราชบัณฑิตยสภา

ไฟฟ้าพลั งน�้ ำ : ผลพลอยได้จากเขื่ อนชลประทาน The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 37 No. 1 Jan.-Mar. 2012 34 ตัวอย่างเขื่อนกักเก็บน�้ ำขนาดกลางของกรมชลประทาน เขื่อนแม่สรวย จ.เชียงราย เขื่อนห้วยยาง จ.สระแก้ว เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท เขื่อนลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ เขื่อนบางนรา จ.นราธิวาส เขื่อนท่างิ้ว จ.ตรัง ตัวอย่างเขื่อนทดน�้ ำ/ระบายน�้ ำของกรมชลประทาน

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=