สำนักราชบัณฑิตยสภา

267 Pornpimon WONGSUWAN and Chayan PICHEANSOONTHORN วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๑ ม.ค.-มี.ค. ๒๕๕๕ References Sirirugsa P. and K. Larsen. 1995. The genus Hedychium (Zingiberaceae) in Thailand. Nord. J. Bot. 15(3): 301-304. Picheansoonthon C. and P. Mokkamul. 2005. Two new species of Hedychium Koenig (Zingiberaceae) from Thailand. Folia malaysiana 6 (1&2): 17-26. Larsen K. and S.S. Larsen. 2006. Gingers of Thailand. Chiang Mai: Queen Sirikit Botanic Garden. Chiang Mai. pp. 68-74, 165. Picheansoonthon C. and P. Wongsuwan. 2008. Note on the genus Hedychium J. König (Zingiberaceae) in Thailand. J. Roy. Inst. Thail. 43 (3): 237-252. Picheansoonthon C. and P. Wongsuwan. 2009. Two new species of Hedychium (Zingiberaceae) from Thailand. J. Jpn. Bot. 84: 330-337. Picheansoonthon C and P. Wongsuwan. 2011. A new species and a new record of Hedychium J. König (Zingiberaceae) from Thailand. Taiwania 56(3): 231-239. Wongsuwan P. 2010. Taxonomy and molecular study of genus Hedychium (family Zingiberaceae) in Thailand. M.S. thesis, The Graduate School, Khon Kaen University. Khon Kaen. pp.175. Wongsuwan P. and C. Picheansoonthon C. 2011. Taxonomic Revision of the Genus Hedychium J. König (Zingiberaceae) in Thailand (Part 1). Journal of the Royal Institute (English Edition) (in press)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=