สำนักราชบัณฑิตยสภา

The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 37 No. 2 April-June 2012 สถาปัตยกรรมในงานมหกรรมโลก EXPO 2010 * มติ ตั้งพานิช ราชบัณฑิต ส� ำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน บทคัดย่อ สถาปัตยกรรมมีความส� ำคัญมากที่สุดในงานมหกรรมโลก หรือเรียกกันว่า งาน EXPO มาตั้งแต่การจัดงานครั้งแรก อาคารนิทรรศการหลายหลังในงานที่สร้างขึ้น มีคุณค่าและเด่น กลาย เป็นสถาปัตยกรรมประจ� ำเมืองของเจ้าภาพที่จัดงานหลายเมือง เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก งาน EXPO 2010 ที่นครเซี่ยงไฮ้ เป็นงานมหกรรมโลกที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศก� ำลังพัฒนา อาคารนิทรรศการของชาติต่าง ๆ จ� ำนวนมากที่มีนวัตกรรมแปลกใหม่ น่าสนใจ ได้รับการออกแบบ ด้วยปรัชญาความคิดที่ล�้ ำยุค ใช้เทคโนโลยีล�้ ำสมัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ดี มีคุณค่าและมีเอกลักษณ์ ที่ช่วยให้เค้าโครงของงานมีความเด่นชัดขึ้น ในจ� ำนวนนี้มีอาคารนิทรรศการของประเทศจีน ซาอุดีอาระเบีย สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไทย ซึ่งได้รับความ นิยมและมีผู้เข้าเยี่ยมชมมากที่สุด ค� ำส� ำคัญ : สถาปัตยกรรม งานมหกรรมโลก อาคารนิทรรศการ เค้าโครง * ปรับปรุงจากการบรรยายทางวิชาการในที่ประชุมส� ำนักศิลปกรรม เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=