สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

การประเมิ นต้นทุนการผลิ ตไฟฟ้าจากวั สดุเหลื อใช้ทางการเกษตรในประเทศไทย 164 The Journal of the Royal Institute of Thailand Vol. 39 No. 2 April-June 2014 Thaipromote, ๒๕๕๕, ฟางข้าวอัดก้อน. แหล่งที่มา : http://www.thaipromote.com/view/1775568/ ฟางอัดก้อน, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖. Takoothai, ๒๕๕๕, ซังข้าวโพด. แหล่งที่มา : http://takoothai.tarad.com/product_584229_th , ๗ ตุลาคม ๒๕๕๖. Abstract Assessment of Cost of Power Generation fromAgricultural Residues in Thailand Somchart Soponronnarit Fellow of the Academy of Science, The Royal Institute, Thailand Division of Energy Technology, School of Energy, Environment and Materials, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand Sukawat Thanthara Division of Energy Management, School of Energy, Environment and Materials, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand Warunee Tia Division of Energy Management, School of Energy, Environment and Materials, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand This paper aims to assess the unit cost of biomass power generation in Thailand, focusing on common agricultural residues, namely, rice husk, rice straw, sugar cane leaves, maize cob, cassava roots, palm fiber, palm shells, and palm bunches. The result shows that the stoker boiler with steam turbine was a popular technology for generating electricity from biomass. The unit cost of power generation from a 10-MW power plant using the agricultural residues as fuel was in the range of 2.10 to 6.40 baht/ kWh, which mainly depended on the feed cost (agricultural residues and transportation cost). However, according to the current biomass-generated electricity buyback rate with and without adder of 3.30 and 3.00 baht/kWh, the feed cost should be less than 70.58x10 -3 and 59.55x10 -3 baht/MJ, respectively. Thus sugar cane leaves, maize cob, palm fiber and palm bunches could feasibly be used as power fuel. To promote the use of biomass for power generation, adder should be increased. Keywords: biomass, cost, electricity generation

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=