2723_3912

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ได้ร่วม พิธี ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ที่ สสส. และสถาบันวิจัย สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องควีนส์ปาร์ค ๒ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท ๒๒ โดยพิธีดังกล่าว มีผู้บริหารส่วนราชการร่วมลงนามในโครงการทั้งสิ้น ๑๗ หน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อสร้างองค์กรภาครัฐต้นแบบให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Work Place) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ นอกจากมีพิธีลงนามแล้ว ในงานยังมี การ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดองค์กรสุขภาวะ : นโยบายสู่การปฏิบัติ โดยผู้บริหารจากองค์กรที่เข้าร่วมและผู้ทรงคุณวุฒิ

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=