2716_8985

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** ราชบัณฑิตยสถานร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ *** เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชบัณฑิตยสถานจัดแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการแข่งขันของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ จากโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ โดยจัดแข่งขันทักษะภาษา ไทย ๔ ด้าน คือ ทักษะการเขียน การอ่าน การฟัง และการพูดสะกดคำ ทั้งนี้ นักเรียนที่ชนะการแข่งขันรางวัลชนะเลิศ ๓ อันดับแรก จะได้ รับรางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญพร้อมเงินรางวัล และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ๑๐ อันดับ จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ผลการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.กรกช เจียมสง่า ร.ร.เปี่ยมสุวรรณวิทยา รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ด.ญ.พรหมพร ล่ามกิจจา ร.ร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ด.ช.ชาลี โลหะรุ่งโรจน์ ร.ร.ราชวินิต รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.พันธกานต์ คำรัง ร.ร.ศิรินุสรณ์วิทยา ด.ญ.วรารีย์วัลย์ ศุขอัจจะสกุล ร.ร.อนุบาล สมุทรสาคร ด.ญ.อภสร จันทร ร.ร.พญาไท ด.ญ.ปะราลี เลขาลาวัณย์ ร.ร.พิมลวิทย์ ด.ญ.สามินี ปุตตธรรมกุล ร.ร.อนุบาลสุธีธร ด.ญ.กมลลักษณ์ รุ่งรุจจิรพงศ์ ร.ร.อนุบาลระนอง ด.ญ.พรรณภัทร ปวงแก้ว ร.ร.อนุบาลสระบุรี ด.ช.รพีเดช พรหมอยู่ ร.ร.อนุบาล นครปฐม ด.ญ.ญาตาวี พรมนิยม ร.ร.พิพัฒนา ด.ช.พชร เรืองฉาย ร.ร.อนุราชประสิทธิ์ และ ด.ญ.ธนัญญา สุขจัน ร.ร.กุญแจ คริสเตียนวิทยา

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=