2716_8985

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ขอแสดงความเสียใจและอาลัยที่ นายสุชาติ ชูชัยยะ บิดาของนางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒๖๐ มกราคม ๒๕๕๖ ISSN ๐๘๕๗-๗๐๖๔ *** เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล ราชบัณฑิตยสถาน พร้อมด้วย นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ ราชบัณฑิตยสถาน โดยมี ศ. ดร.สันทัด โรจนสุนทร อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน และ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการ ราชบัณฑิตยสถาน พร้อมด้วยคณะราชบัณฑิต ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถาน ให้การต้อนรับ ซึ่ง นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ได้ย้ำว่างานของราชบัณฑิตยสถาน ควรมีการพัฒนาและใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย ให้เกิดประโยชน์ เช่น การจัดทำหนังสือในรูปแบบ e-Book และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกในการใช้พจนานุกรม และเข้า ถึงข้อมูลของราชบัณฑิตยสถานได้สะดวกยิ่งขึ้น ส่วน นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเสริมว่า ยินดี สนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถานอย่างเต็มที่ และในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลงานของกรมประชาสัมพันธ์ ก็ยินดี ให้การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของราชบัณฑิตยสถานทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=