2714_2803

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ โฆษกราชบัณฑิตยสถาน นางสาวสุปัญญา ชมจินดา รองโฆษกราชบัณฑิตยสถาน คณะทำงานโฆษกราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๕๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ISSN ๐๘๕๗-๗๐๖๔ *** เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ศ. ดร.สันทัด โรจนสุนทร อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน นำราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดบวรมงคลราชวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขต บางพลัด กรุงเทพฯ *** เลขาธิการราชบัณฑิตยได้สถานแต่งตั้งคณะทำงานโฆษกราชบัณฑิตยสถาน โดยแต่งตั้ง นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ รองเลขาธิการ ราชบัณฑิตยสถาน เป็นโฆษกราชบัณฑิตยสถาน และแต่งตั้ง นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์ เป็นรองโฆษก ราชบัณฑิตยสถาน มีหน้าที่ให้ข่าว แถลงข่าว ให้สัมภาษณ์ ชี้แจงข้อเท็จจริง ทั้งข่าวที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจำหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ข่าว สารในลักษณะวิชาการซึ่งเผยแพร่แก่ประชาชน ในอำนาจหน้าที่ของราชบัณฑิตยสถานต่อสื่อมวลชน รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายของ ราชบัณฑิตยสถาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ พร้อมย้ำภาพลักษณ์ราชบัณฑิตยสถาน เป็นองค์กร ที่เป็นมาตรฐานในการใช้ภาษาไทย ที่เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ติดต่อโฆษกราชบัณฑิตยสถานได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐๘ ๑๘๒๕ ๖๔๖๓ และ รองโฆษกราชบัณฑิตยสถานได้ที่หมายเลข ๐๘ ๙๕๒๐ ๖๕๒๒ หรือติดต่อประสานงานกับคณะทำงานโฆษกราชบัณฑิตยสถาน ได้ที่หมายเลข ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๑๐๐๑, ๑๐๐๕

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=