2708_9895

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวบุญธรรม กรานทอง พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางทิพาภรณ์ ธารีเกษ นางสาวพัชนะ บุญประดิษฐ์ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นายอาคม คงทน นายอภิเดช บุญสงค์ ถาม คำว่า ฝน มีความหมายทางภูมิศาสตร์ว่าอะไร และมี ความหมายอื่นหรือไม่ ตอบ พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายไว้ว่า ฝน คือ หยาดน้ำฟ้าชนิดหนึ่งซึ่งมีภาวะเป็น ของเหลว เม็ดฝนมีเส้นผ่าศูนย์กลางโตประมาณ ๐.๕ มิลลิเมตรขึ้นไป แต่ถ้าฝนตกแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้าง ขนาดของเม็ดฝนอาจมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า ๐.๕ มิลลิเมตร หรือจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือน้ำที่ตกลงมา จากเมฆเป็นเม็ด ๆ นอกจากนี้ คำว่า ฝน ยังมีความหมายเป็น ลักษณนามใช้ นับอายุ หมายความว่า รอบปี หรือ ขวบปี ยกตัวอย่าง เช่น ควาย ๓ ฝน คือ ควายที่มีอายุ ๓ ปี หรือเขาผ่าน ร้อนผ่านหนาวมา ๑๘ ฝน ถ้าแต่เป็นคำกริยา ก็จะหมาย ถึง ถู เช่น ฝนยา หรือหมายถึง ลับ เช่น ฝนมีด ถาม สำนวน ฝนตกขี้หมูไหล ฝนตกไม่ทั่วฟ้า ฝนตกไม่มีเค้า และ ฝนตกอย่าเชื่อดาว มีความหมายอย่างไร ตอบ สำนวน ฝนตกขี้หมูไหล หมายถึง พลอยเหลวไหลไปด้วย กัน เรามักได้ยินและใช้เข้าคู่กับ คนจัญไรมาพบกัน เป็น ฝนตกขี้หมูไหล คนจัญไรมาพบกัน สำนวน ฝนตกไม่ทั่วฟ้า หมายถึง ให้หรือแจกจ่ายอะไรไม่ ทั่วถึงกัน สำนวน ฝนตกไม่มีเค้า หมายถึง เรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่มี วี่แววหรือไม่ได้คาดหวังไว้ก่อน สำนวน ฝนตกอย่าเชื่อดาว หมายถึง อย่าไว้วางใจใคร หรืออะไรจนเกินไป สำนวนนี้มักใช้เข้าคู่กับ มีเมียสาวอย่า เชื่อแม่ยาย เป็นว่า ฝนตกอย่าเชื่อดาว มีเมียสาวอย่าเชื่อ แม่ยาย ถาม ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง เป็นสำนวนหรือไม่ และมีความ หมายอย่างไร ตอบ ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง เป็นสำนวน หมายถึง สั่งเสีย เป็นครั้งสุดท้าย หรืออีกความหมายหนึ่งคือ ทำการอันใด ที่เป็นสิ่งสำคัญเพื่อไว้อาลัยก่อนจากไป สำนวนนี้บางทีเรา จะใช้ว่า น้ำสั่งฟ้า ปลาสั่งฝน ก็ได้ มีความหมายเหมือน กัน แต่ถ้าเป็น ฝนสั่งฟ้า จะเป็นภาษาปาก หมายถึง ฝน ที่ตกหนักตอนปลายฤดูฝน ถาม สำนวน ฝนทั่งให้เป็นเข็ม หมายถึงอะไร ตอบ สำนวน ฝนทั่งให้เป็นเข็ม หมายถึง เพียรพยายามสุด ความสามารถจนกว่าจะสำเร็จผล

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=