2706_4060

จดหมายข่าว ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๙๐ เอกสารเผยแพร่ ข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๕๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ISSN ๐๘๕๗-๗๐๖๔ *** ราชบัณฑิตยสถานจัดงานมอบ “รางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ” แก่นักเรียน นักแสดงละครโทรทัศน์ และผู้ดำเนิน รายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีและมอบรางวัลดังกล่าว ซึ่งผู้ได้รับรางวัล “ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ” มีดังนี้ นักแสดงละครโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น นักแสดงนำหญิง ได้แก่ นางสาวสุจิรา อรุณพิพัฒน์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส นักแสดงนำชาย ได้แก่ นายกันต์ กันตถาวร บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้น จำกัด นักแสดงประกอบหญิง ได้แก่ นางโฉมฉาย ฉัตร วิไล สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี และนักแสดงประกอบชาย ได้แก่ นายรอง เค้ามูลคดี สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ดำเนินรายการหญิง ได้แก่ นางสาวกรรณิกาศ์ ปทุมมชาติ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย ผู้ดำเนินรายการชาย ได้แก่ นายพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี สถานีโทรทัศน์และบริษัทผลิต ละครโทรทัศน์ที่ได้รับรางวัลในฐานะเป็นผู้เสนอชื่อนักแสดงและผู้ดำเนินรายการเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไทย พีบีเอส บริษัท โพลีพลัส เอ็นเตอร์เทนเม้น จำกัด สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นักเรียนที่ใช้ภาษาไทยดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.จินต์ศุจี สีวรรณา โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ด.ช.ธีรนันท์ สุขมีกลิ่น โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ด.ญ.ธัญญาภรณ์ เฉลิมศรี โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี โรงเรียนที่สนับสนุนนักเรียนผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียน ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ และ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=