2699_7841

8 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ๑๘๖/๒๕๕๐ ไปรษณีย์ดุสิต ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเผยแพร่งานวิชาการ ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน จัดทำโดย บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริการวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวบุญธรรม กรานทอง พิมพ์ที่ : บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด ๓๐๗ ซอยลาดพร้าว ๘๗ วังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๐-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๒๕๑๒, ๐ ๒๙๖๖ ๑๖๐๙ นางทิพาภรณ์ ธารีเกษ นางสาวพัชนะ บุญประดิษฐ์ นางสาวอารี พลดี นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง ‰ ¢ ª— ≠ À “ ¿ “ … “ ‰ ∑ ¬ นางกนกวรรณ ทองตะโก นางสาวกุลศิรินทร์ นาคไพจิตร นางพรทิพย์ เดชทิพย์ประภาพ นายอาคม คงทน นายอภิเดช บุญสงค์ ถาม ราชาศัพท์ที่ใช้กับพระมหากษัตริย์คำว่า ออกบวช ใช้ว่าอย่างไร ตอบ ใช้ว่า ทรงพระผนวช ถาม คำว่า พยศ, พยด หรือ พยส คำใดเขียนถูกต้อง และมีความหมายอย่างไร ตอบ คำเขียนที่ถูกต้องคือ พยศ เป็นคำกริยา หมายถึง แสดงอาการดื้อหรือถือตัวไม่ยอมทำตาม . ถาม คำว่า ประศก, ประสก หรือ ประษก คำใดเขียน ถูกต้องและคำนี้มีความหมายอย่างไร ตอบ คำเขียนที่ถูกต้องคือ ประสก เป็นคำนามที่เป็น ภาษาปาก หมายถึง ชายผู้แสดงตนเป็นคนถือ พระพุทธศาสนา, คำที่บรรพชิตเรียกคฤหัสถ์ผู้ชาย, คู่กับ สีกา. ถาม คำว่า วันยังค่ำ มีความหมายอย่างไร ตอบ คำว่า วันยังค่ำ เป็นคำวิเศษณ์ที่เป็นภาษาปาก หมายถึง เสมอ, ทุกคราวไป, แน่ ๆ, เช่น แพ้วันยัง ค่ำ หรือหมายถึง ตลอดวัน เช่น ทำงานวันยังค่ำ. ถาม คำว่า ซิวิไลซ์ หรือ ศิวิไลซ์ คำใดถูกต้อง ตอบ คำที่ถูกต้องคือ ซิวิไลซ์ คำนี้เป็นคำทับศัพท์ของ คำว่า civilize ซึ่งเขียนตามหลักเกณฑ์การทับ ศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน ส่วนคำว่า ศิวิไลซ์ เป็นคำทับศัพท์แต่โบราณ ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว. ถาม คำว่า สมานคติ มีความหมายว่าอย่างไร ตอบ คำนี้อ่านว่า สะ-มา-นะ-คะ-ติ มีความหมายว่า การดำเนินอย่างเดียวกัน, การมีความเห็นพ้องกัน. ถาม คำว่า มรณะกรรม หรือ มรณกรรม คำใดเขียน ถูกต้อง ตอบ คำที่ถูกต้องคือ มรณกรรม ถาม คำว่า กะรัต หรือ กระรัต คำใดถูกต้อง ตอบ คำที่ถูกต้องคือ กะรัต

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=