2692_7361

2 จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน *** เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ราชบัณฑิตยสถานจัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมแบ่งบันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๒,๔๐๐ บาท พร้อมหนังสือและสิ่งของต่าง ๆ เพื่อเป็นทุน ทรัพย์หรือของขวัญในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ ของโรงเรียนดังกล่าว และเมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ร่วมบริจาคเงิน สมทบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท *** เมื่อวันที่ ๑๐-๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ราชบัณฑิตยสถาน แจก หนังสือการ์ตูน รู้ รัก ภาษาไทย ชุดแมวไทย ให้แก่โรงเรียน เด็กและเยาวชน ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป หนังสือ การ์ตูน “รู้ รัก ภาษาไทย” ชุดแมวไทย เป็นหนังสือการ์ตูนชุดแรกที่ราชบัณฑิตยสถานผลิตขึ้น เพื่อเสริมความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา โดย ใช้เนื้อหาและตัวละครเดียวกับการ์ตูนแอนิเมชัน “รู้ รัก ภาษาไทย” ชุดแมวไทย ที่เคยออก อากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย จำนวน ๓๒๐ ตอน และเคยผลิตเป็นดีวีดีเพื่อเผยแพร่แก่สถาน ศึกษา หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ สำหรับหนังสือ การ์ตูน “รู้ รัก ภาษาไทย” ชุดแมวไทย ประกอบด้วยหนังสือ จำนวน ๑๐ เล่ม รวม ๓๒๐ ตอน ภาพบรรยากาศการรับแจกหนังสือการ์ตูน รู้ รัก ภาษาไทย ชุดแมวไทย ณ ที่ทำการราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งมีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจและเดินทางมาขอรับหนังสือการ์ตูน รู้ รัก ภาษาไทย ชุดแมวไทย เป็นจำนวนมาก *** เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ราชบัณฑิตยสถาน จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ราชบัณฑิตปูชนียบุคคล ปราชญ์ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๑” ณ ห้องประชุม ๓๐๑-๓๐๓ ชั้น ๓ ราชบัณฑิตยสถาน เพื่อเชิดชูเกียรติ ปูชนียบุคคลของราชบัณฑิตยสถาน ได้แก่ นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ ศ. พลโท พระยาศัลวิธานนิเทศ และ ศ. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งทั้ง ๓ ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และสร้าง คุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างยิ่ง การประชุมครั้งนี้ ศ. ดร.ปัญญา บริสุทธิ์ นายกราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานในพิธีเปิด และมี ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่ ศ.พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ, ศ. ดร.ระวี ภาวิไล, ศ. ดร.สมศักดิ์ ดำรงเลิศ, ศ. พิเศษอดิศักดิ์ ทองบุญ, นายประทีป สุนทรารชุน, รศ.กัญญรัตน์ เวชศาสตร์ และ ผศ.จักรวรรดิ เทวรักษ์

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=