วารสารปี-40-ฉบับที่-3-resize

325 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิ พย์ (เภกะนั นทน์) ศิ ริ วรรณบุศย์ วารสารราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๔๐ ฉบับที่ ๓ ก.ค.-ก.ย. ๒๕๕๘ Abstract The Development of Children and Youths in the Reformation of Thailand. Punthip Sirivunnabood Associate Fellow of the Academy of Moral and Political Sciences, The Royal Society of Thailand. At present time, Thailand is in the reformation process in order to move the country towards a fully functioning and sustainable democracy and to improve the effectiveness, efficiency and sustainable peace in the globalized world. Children and youths are the main factor in the reformation process. The development of certain characteristics in children and youths are the important means for the developing of the country. The main institutes in human development such as families, education institutes, religions, and mass media must realize their responsibility for the developing of young generation population. Keywords: Reformation, youth development, child development, the twelve values, the royal advices

RkJQdWJsaXNoZXIy NTk0NjM=