นาย มติ ตั้งพานิช (ราชบัณฑิต)

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :สถาปัตยศิลป์
สาขาวิชา :สถาปัตยกรรม
ที่อยู่ :๓๘๑ ซอยศูนย์วิจัย ๔ ถนนพระราม ๙ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
คุณวุฒิ:
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master in Architecture สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง:
อดีตประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายพัฒนาเมือง
อดีตนายกสภาสถาปนิก
อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๓ สมัย
อดีตกรรมการผังเมือง
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา
ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช
ที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ที่ปรึกษาด้านผังเมือง คณะกรรมการสหวิชาการ ราชบัณฑิตยสถาน
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์
ประธานสำนักงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมบริษัท ดีไซน์ และ ดีเวลลอป จำกัด
เกียรติคุณ:
สถาปนิกดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม
นิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาปนิกตัวอย่าง สมาคมสถาปนิกสยาม ผลงานศึกษาและออกแบบ
ชนะเลิศการประกวดแบบสนามบินสุวรรณภูมิและศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแห่งที่ ๒
ผลงานสำคัญ:
อาคารเมืองรุ้งสูง ๑๐๘ ชั้น
ศูนย์ราชการและเมืองใหม่ ฉะเชิงเทรา
หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงพยาบาล เช่น อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช อาคารเฉลิมพระเกียรติรวม ๙ แห่ง โรงพยาบาลวชิระ โรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาลแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์
ศูนย์แสดงสินค้า IMPACT เมืองทองธานี
อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อาคารสำนักงานใหญ่ต่าง ๆ เช่น สำนักงานใหญ่ธนาคารทหารไทย บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลแอสชัวรันส์จำกัด และสำนักงานสลากกินแบ่ง
สถานทูตและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ เช่น สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครเซี่ยงไฮ้ สาธาณรัฐประชาชนจีน
ศูนย์การค้าต่าง ๆ เช่น ซีคอนสแควร์
โรงแรมต่าง ๆ เช่น โรงแรมภูเก็ตอคาเดีย (ฮิลตัน) โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ โรงแรมรีเจนท์ ชะอำ และ โรงแรมสยามเบย์ชอว์
โครงการออกแบบอาคารประเภทอื่น ๆ เช่น อาคารชุด บ้านพักอาศัย และศาสนสถาน
รายงานข้อเสนอแนะในฐานะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมาธิการ คมนาคม วุฒิสภา เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน การผังเมือง การพัฒนาเมือง การขนส่งคมนาคม การสาธารณูปโภค การก่อสร้าง และการขนส่งมวลชน
ความเชี่ยวชาญ: