นาย สวัสดิ์ ตันติสุข

สำนัก :ศิลปกรรม
ประเภทวิชา :วิจิตรศิลป์
สาขาวิชา :จิตรกรรม
ที่อยู่ :๑๐๐/๑๓ หมู่ ๖ ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ ซอย ๑๐ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
คุณวุฒิ:
ป.ป.ช. โรงเรียนเพาะช่าง , ๒๔๘๕
อนุ ศ.บ. (จิตรกรรมและประติมากรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๔๘๘
วุฒิบัตรจิตรกรรม สถาบันวิจิตรศิลปแห่งกรุงโรม ประเทศอิตาลี, ๒๕๐๓
ตำแหน่ง:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ศิลปินชั้นเยี่ยม สาขาจิตรกรรม ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ, ๒๔๙๗
ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๗
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม), ๒๕๓๔
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิจิตรศิลป์, ๒๕๔๔ แสดงงานจิตรกรรมที่ได้รับเชิญจากกลุ่มและส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รางวัลที่ ๓ เหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ, ๒๔๙๒
รางวัลที่ ๒ เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ, ๒๔๙๓
รางวัลที่ ๒ เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ, ๒๔๙๔
รางวัลที่ ๑ เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ, ๒๔๙๕
รางวัลที่ ๑ เหรียญทอง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ, ๒๔๙๖
เหรียญทอง การประกวดภาพเขียน เมืองราเวนนา, ๒๕๐๒
รางวัลที่ ๑ การแสดงภาพเขียน ณ มหาวิทยาลัยแห่งกรุงโรม, ๒๕๐๓
รางวัลที่ ๑ ประเภทสีน้ำ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ๒๕๐๕
รางวัลที่ ๒ การแสดงศิลปกรรมระหว่างชาติ, ไซ่ง่อน, ๒๕๐๕
รางวัลในงานมหกรรมศิลปะ เมืองคานส์, ๒๕๑๒
เกียรติคุณ:
ผลงานสำคัญ:
ร่วมในการแสดงศิลปกรรมระหว่างชาติ เมืองเซาเปาโล บราซิล หลายครั้ง
ร่วมในการแสดงศิลปะของประเทศในเอเชีย เมืองฟูกุโอกะ ญี่ปุ่น
ร่วมในการแสดงจิตรกรรมและภาพถ่ายอาเซียน หลายครั้ง
ร่วมในการแสดงจิตรกรรม ณ ซิดนีย์โอเปราเฮาส์ ออสเตรเลีย
แสดงงานที่สภาวัฒนธรรมอิตาลี กรุงโรม และสาขาเมืองมิลาน, ๒๕๐๓
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒, ๒๕๐๔ - แสดงงานที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ, ๒๕๒๘
ความเชี่ยวชาญ:
ศิลปะ (จิตรกรรม)