ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ฉัตรชัย พงศ์ประยูร (ราชบัณฑิต)


สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :สังคมศาสตร์
สาขาวิชา :ภูมิศาสตร์
ที่อยู่ :๑๐ ซอยสามัคคี ๖๐/๑๐ ถนนสามัคคี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี
คุณวุฒิ:
อ.บ., ค.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
M.A. (Geography) มหาวิทยาลัยคลาร์ก เมืองวุร์สเตอร์ รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
Ph.D. (Geography) มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นอิลลินอยส์ รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๖-๒๕๓๙
กรรมการตรวจตำราสังคมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๔-๒๕๓๕
ศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ, ๒๕๓๙
ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานสำคัญ:
แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ (๒ เล่ม)
ภูมิศาสตร์เมือง
การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ
การใช้ที่ดินในเขตเทศบาล ๑๐ แห่งของไทย กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
แนวโน้มและทิศทางการศึกษาวิจัยทางภูมิศาสตร์ในทศวรรษหน้า (บทความวิชาการ)
ความเชี่ยวชาญ:
สายภูมิศาสตร์มนุษย์ อันประกอบด้วยวิชา แนวความคิดทางภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์เมือง และภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมนุษย์