พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ

สำนัก :ธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชา :ปรัชญา
สาขาวิชา :ตรรกศาสตร์
ที่อยู่ :
คุณวุฒิ:
ปริญญาตรีเกียรตินิยม (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
ประกาศนียบัตรวิชาการทูตรางวัลที่ ๑ Ecole Libre des Sciences Politiques ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
ตำแหน่ง:
เลขานุการตรีประจำสถานทูตไทย ณ กรุงปารีส
เลขานุการคณะทูตไทยที่ประชุมสันติภาพภายหลังมหาสงครามโลกครั้งที่ ๑
หัวหน้ากองบัญชาการ กระทรวงการต่างประเทศ
องคมนตรี รับปรึกษาราชการในส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปลัดทูลฉลอง กระทรวงการต่างประเทศ
อัครราชทูตไทยประจำประเทศอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม
ศาสตราจารย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ กฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์
กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตุลาการในศาลอนุญาโตตุลาการ ณ กรุงเฮก
ประธานผู้แทนทูตไทยเจรจากำหนดเขตแดนระหว่างไทยกับอินโดจีนของฝรั่งเศส ณ ประเทศญี่ปุ่น
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช ๒๔๘๙
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกพฤฒิสภา
เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน
ผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ กรุงนิวยอร์ก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะมนตรี ส.ป.อ. (สนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
ประธานคณะกรรมการการเมืองพิเศษในสมัยประชุมครั้งที่ ๑๐ ของสหประชาชาติ
ประธานสมัชชาในสมัยประชุมครั้งที่ ๑๑ ของสหประชาชาติ
ประธานการประชุมระหว่างประเทศ ว่าด้วยกฎหมายทะเล ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ณ กรุงเจนีวา
รองนายกรัฐมนตรี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปงานมหกรรมโลกเอกซ์โป ๗๐ ณ เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
ประธานสมัชชาแห่งชาติ
นายกราชบัณฑิตยสถาน, ๒๔๗๖-๒๔๙๐, ๒๕๑๒-๒๕๑๖ (รักษาการ) ๒๕๑๖-๒๕๑๘
เกียรติคุณ:
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาจักรีบรมราชวงศ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมจุลจอมเกล้า
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน
เหรียญรัตนาภรณ์ ว.ป.ร. ชั้นที่ ๑
เหรียญรัตนาภรณ์ ภ.ป.ร. ชั้นที่ ๑
1st Class of the Order of Sacred Treasure (Japan)
1st Class of the Order of Danebrog (Denmark)
1st Class of the Order of the Isabella the Catholic of Spain
1st Class of the Order of the Crown of Italy
1st Class of the Order of St. Olaf (Norway)
1st Class of the Order of the Crown of Belgium
1st Class of the Order of the Christ of Portugal
Grand Cross of the Order of German Eagle
1st Class of the Order of Leopold (Belgium)
1st Class of the Imperial Order of the Rising Sun (Japan)
1st Class of the Order of Legion of Honour (France)
Insignia for State Representatives Attending the Great East Asia Conference in November 1943
Special Class of the Order of the Brilliant Star (China)
1st Class of the Order of Merit of the Republic of Italy
1st Class of the Order of Cambodia
Agga Maha Thray Sithu (Burma)
1?re Classe de 1? Order Royal du Million d? El?phants et du Parasol Blanc (Laos)
เฮลเลนิกแห่งฟินิกซ์ ชั้นที่ 1 ประเทศกรีซ
ดาโลส มานูเอล เด เซสเปเตส ชั้นที่ 1 แห่งคิวบา
Bao?Qvoc Huan?Chuong (Order National du Viet?Nam)
Legion of Merit Degree of Commander from USA
Grand Cross. German Eagle (พิเศษ)
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อักษรศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (รัฐศาสตร์การทูต) และวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางกฎหมายแพ่ง มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแฟร์เลดิกกินสัน
ปริญญาบัตร (กิตติมศักดิ์) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ปูชนียบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๔ จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)
ผลงานสำคัญ:
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓
งานบัญญัติศัพท์ภาษาไทย
ความเชี่ยวชาญ: