วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น ในวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยและภาษาไทยถิ่น ในวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะส่งเกียรติบัตรทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และทางห้องสนทนาโปรแกรมไลน์โอเพนแช็ต ห้อง "อบรมครู ๑/๖๕" ต่อไป 


ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ https://drive.google.com/file/d/1OEAlG889YICBNFAsDpcshig5KSLLgj1Q/view?usp=sharingดูข่าวทั้งหมด