วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการราชบัณฑิตสัญจร สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ปี ๒๕๖๕ รื่องการพลิกโฉมการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ผู้เรียนให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

  ลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/4K5hhKn31DvCm6Rt9ดูข่าวทั้งหมด