วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดสด งานเสวนาทางวิชาการและการมอบรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕

“ภาษาไทย ภาษาถิ่น ในแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๔๐ ปี”

ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.
รับชมการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก เพจสำนักงานราชบัณฑิตยสภาดูข่าวทั้งหมด