วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕
วันนี้ (๒๒ ก.ค. ๖๕) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศานติ ภักดีคำ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานอ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และนำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภากล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ซึ่งเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ โถงชั้น ๑


ดูข่าวทั้งหมด