วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
รายชื่อผู้เข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการเนื่องในโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร สำนักศิลปกรรม ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ หัวข้อ “บทบาทของภิกษุและสตรีในวรรณกรรมพุทธศาสนา” วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ดูข่าวทั้งหมด