วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ประกาศรับสมัครเพิ่ม การอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ กลุ่มสถานศึกษาอีสาน* รอบ ๒ รับจำนวน ๕๐ คน โรงเรียนละไม่เกิน ๒ คน

การอบรมเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ กลุ่มสถานศึกษาอีสาน* รอบ ๒ รับจำนวน ๕๐ คน โรงเรียนละไม่เกิน ๒ คน
หรือ สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน


ดูข่าวทั้งหมด