logo
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
พิธีบวงสรวงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนให้เป็นหอประวัติราชบัณฑิตยสภา

วันนี้ (๑๖ พ.ย. ๖๓) เวลา ๙.๐๙ น. ณ อาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ราชบัณฑิตยสภาและสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดพิธีบวงสรวงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนให้เป็นหอประวัติราชบัณฑิตยสภา โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ สมาชิกผู้แทนราษฎร (อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) ดร.ดวงตา ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน
อนึ่ง ในเวลา ๑๐.๐๐ น. ได้จัดพิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์ เจริญพระพุทธมนต์ สวดอนุโมทนา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วย


ดูข่าวทั้งหมด