logo
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ศาสตราจารย์สุดาศิริ วศวงศ์)

การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ศาสตราจารย์สุดาศิริ วศวงศ์
ภาคีสมาชิก
ประเภทวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชากฎหมายสังคม
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา
วันพุธที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

  • ดูข่าวทั้งหมด