วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหารหัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน” กลุ่มที่ ๒ ภาคเหนือ (รอบแรก)

ดูข่าวทั้งหมด