วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา “งดรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด” ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และทุกโอกาส “เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร” โดยขอรับความปรารถนาดีจากทุกท่านด้วยคำอวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดูข่าวทั้งหมด