วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕

ขอเชิญโรงเรียนทั่วประเทศ ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ (ทักษะการอ่านออกเสียง) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings


ชิงทุนการศึกษาและรับรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ

รับสมัครจำนวน ๑๐๐ คน  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันจันทร์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (เมื่อครบจำนวน ๑๐๐ คน จะปิดรับสมัครทันที แม้จะยังไม่ถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร)


ลิงก์รับสมัคร

https://forms.gle/9EjEXa1rDAHUUNFd9


กำหนดแข่งขันรอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 


รายละเอียดดังประกาศที่แนบ
ดูข่าวทั้งหมด