วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันศุกร์ที่  ๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ได้เดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ร่วมกับนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ณ ห้องเฮอริเทจ กริลล์ เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท และศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง, บ้าน รศ. ดร.ทรงพันธ์ วรรณมาศ, พิพิธภัณฑ์เล่นได้ กลุ่มคนเฒ่าคนแก่บ้านป่าแดด, วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน, กลุ่มหัตถกรรมทอตุง อำเภอเชียงแสน
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งยังเป็นการรับฟังข้อมูลจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นในแต่ละภาคดูข่าวทั้งหมด