วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัด “โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม” ในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัด “โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม” โดย นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรมและโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา เดินทางไปจัดกิจกรรมในโครงการดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร เพื่อร่วมงานในโอกาสที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งตรวจเยี่ยมภารกิจหน่วยงานในกำกับของรัฐมนตรี ในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร
 
กิจกรรมในวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ช่วงเช้า เวลา ๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. คณะของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ร่วมจัดบูทนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกำพวน หมู่ที่ ๕ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง และเยี่ยมชมกิจการโครงการตัดเย็บเสื้อผ้าและจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป กองทุนหมู่บ้านสุขสำราญ จากนั้น ใน เวลา ๑๓.๓๐ น. ได้ร่วมเดินทางไปพบปะผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมมอบของช่วยเหลือน้ำท่วมแก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน และเยี่ยมสมาชิกที่ประสบภัย ณ กองทุนหมู่บ้านบางหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง และเวลา ๑๕.๓๐ น. ร่วมจัดบูทนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสมที่ กองทุนหมู่บ้านทุ่งมะพร้าวหมู่ที่ ๕ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว
 
ส่วนวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. ร่วมจัดบูทนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม และร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามดำเนินงานของหน่วยงานภาคีในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมพุดพิชญาโรงแรมนานาบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้รับความสนใจจากประชาชนผู้เข้าร่วมงานในทุกจุดเป็นอย่างดี.


ดูข่าวทั้งหมด