วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561
ครอบครัวไทยภายใต้ประเทศไทย ๔.๐ ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่าน

คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดการฝึกอบรม เรื่อง “ครอบครัวไทยภายใต้ประเทศไทย ๔.๐ ความท้าทายที่ต้องก้าวผ่าน” เมื่อวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ -๑๖.๐๐ น.ดูข่าวทั้งหมด