วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑

IMG_1964IMG_1965
ผลการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ธิษณามดี มาเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร


รองชนะเลิศอันดับ ๑ ด.ญ.ปัณฑารีย์ สุริพล โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา


รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด.ญ.ชัญญานุช บุตรเสน โรงเรียนพญาไท


รางวัลชมเชย ได้แก่
ด.ญ.พิมพ์พันดาว พุทธรักษ์ขิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ด.ญ.กรกัญญา เหลาผา โรงเรียนบ้านพิณโท
ด.ญ.พิชญา คาคะวารี โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
ด.ญ.ปีใหม่ ทองพัฒน์ โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา
ด.ญ.ศุภิสรา มณีจุรัส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ด.ช.วายุ เกิดผล โรงเรียนประชานิเวศน์
ด.ญ.ณภัทรารัตน์ ชัยชยะไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์
ด.ญ.อรชพร ชัยบัง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ด.ช.ธาวิน เรียงเล็กจำนงค์ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร)
ด.ญ.ชุติกาญจน์ ศรีหาพรม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ด.ญ.วรินรำไพ ศรีสุนนท์ โรงเรียนวัดเลา (คณะศิษย์เทพสิทธิอุทิศ)ดูข่าวทั้งหมด