วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
คณะ Chinese Academy of Social Sciences (CASS) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาเพื่อเจริญความสัมพันธ์และประชุมร่วมกันในหัวข้อ “Cooperation between China and Thailand under the Belt and Road Initiatives”

วันนี้ (๙ พ.ย. ๖๑) เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์ นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานต้อนรับคณะของ Chinese Academy of Social Sciences (CASS) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสที่เดินทางมาเพื่อเจริญความสัมพันธ์และประชุมร่วมกันในหัวข้อ “Cooperation between China and Thailand under the Belt and Road Initiatives” ณ ห้องประชุม ๔๐๑-๔๐๒ ชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมีอุปนายกราชบัณฑิตยสภา เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ที่เดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรมกับองค์การปราชญ์ต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม-วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ร่วมประชุมฯ ด้วยดูข่าวทั้งหมด