วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561
โครงการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย (ภาคเหนือ)

ขอเชิญครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย (ภาคเหนือ) วันพุธที่ ๑๖-วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่ รายละเอียดตามไฟล์แนบ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
  • โครงการอบรมครูภาษาไทย จังหวัดแพร่
  • แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม

  • ดูข่าวทั้งหมด