วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ผลการคัดเลือกนักเรียนผู้เข้าประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน” กลุ่มที่ ๑ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (รอบแรก)

ดูข่าวทั้งหมด