วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562
ผลการประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน” ภาคเหนือ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน” ภาคเหนือ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการประกวดมีดังนี้


รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ (หนึ่งหมื่นสองพัน) บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงจิราภัทร รักสถาน โรงเรียนบ้านสบพลึง จังหวัดลำปาง


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ (หนึ่งหมื่น) บาท พร้อมเกียรติบัตร เด็กหญิงศิรดา ใจใหม่ โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ จังหวัดลำปาง


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ (แปดพัน) บาท พร้อมเกียรติบัตร เด็กชายณรงค์เดช ภิระบรรณ์ โรงเรียนบ้านตีนเป็ด จังหวัดเชียงราย


รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ (สามพัน) บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงจิตรานุช พรมปัน โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย จังหวัดลำพูน, เด็กหญิงจินตนา ต๋าฝั้น โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดเชียงใหม่, เด็กหญิงณัฐธิตา จันทร์สา โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร จังหวัดแพร่, เด็กชายธนาคาร ทองสุข โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง จังหวัดเชียงใหม่, เด็กชายพีรวัชญ์ จันทรา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, เด็กชายภาณุวิชญ์ อินโต โรงเรียนสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) และเด็กหญิงศรัญญา วงค์เพ็ชร โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่


การประกวดดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ จะเข้ารับรางวัลในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ซึ่งในปีนี้ จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องแคทลียา โรงแรม รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯดูข่าวทั้งหมด