วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
งานครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๙๓

วันนี้ (๑๙ เม.ย. ๖๒) เวลา ๙.๐๐ น. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดงานครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๙๓ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๙ เมษายน ของทุกปี โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีและมอบเข็มเครื่องหมายราชบัณฑิตแก่ราชบัณฑิตที่ได้รับโปรดเกล้าฯ และเข็มเครื่องหมายภาคีสมาชิกแก่ภาคีสมาชิกที่ได้รับแต่งตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน และนางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา มอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ และในเวลา ๑๐.๐๐ น. จัดพิธีสงฆ์พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ณ บริเวณโถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาดูข่าวทั้งหมด